• I løpet av det siste døgnet er det stjålet propeller og andre deler fra båter som sto på land ved Hanabryggene.

Stjal fra åtte båter ved Hanabryggene

I løpet av det siste døgnet er det stjålet propeller og andre deler fra båter som sto på land ved Hanabryggene.