Lokaliseringen av nytt sykehus avgjøres i desember

I desember håper styret ved Stavanger Universitetssjukehus å avgjøre om framtidens sykehus skal flytte fra Våland eller bli værende.