• Avdelingsleder i Kirkens Bymisjon Paul Hjelmervik, tror en jobb som sykkelreparatør kan være redningen for mange rusmisbrukere. Tommy Ellingsen

- En jobb som kan redde liv

Kirkens bymisjon planlegger et nytt arbeidstiltak for rusavhengige. Hvis de tar avstand fra rus og går i behandling — kan de bli sykkelreparatører.