• Comrod Communications er kjent for antenner, men nå bygger selskapet ny fabrikk på Tau for produksjon av strømmaster i kompositt. Konsernsjef Ole Gunnar Fjelde (t.v.) og prosjektleder Steinar Th. Omdal har stor tro på produktet. FOTO: Tor Inge Jøssang

Første oppdrag til Comrods nye fabrikk

Comrod skal produsere 140 strømmaster til en vindpark i Trøndelag.