• Comrod Communications er kjent for antenner, men nå bygger selskapet ny fabrikk på Tau for produksjon av strømmaster i kompositt. Konsernsjef Ole Gunnar Fjelde (t.v.) og prosjektleder Steinar Th. Omdal har stor tro på produktet. Tor Inge Jøssang

Første oppdrag til Comrods nye fabrikk

Comrod skal produsere 140 strømmaster til en vindpark i Trøndelag.