• På legevaktbefarinig: Fra venstre: Helsesjef Tord A. Haaland i Stavangner kommune, Line C. Christiansen (V), legevaktsjef Hilde Frafjord, overlege Ole Tom Dalsrud, Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), Kåre Reiten (H), Sissel Stenberg (Frp), Cille Ihle (H). Fredrik Refvem

– For trangt, for dårlig - og av og til for farlig - på legevakten

STAVANGER: Legevaktbygget er altfor lite og gammeldags, det gjør det vanskelig å jobbe effektivt. Ikke bare er det vanskelig for de ansatte, det kan også være uheldig for pasientene og kan gå på sikkerheten løs.