Tvil og tro på høg-jærske vindmøller

Kyr på beite blir fort vant til svære vind— møller, mener bonde Helge Lode. Mens nabo Ingolv Helland betrakter vindmølleplanene på Høg-Jæren som en trussel mot gardsdriften.