Refsar Legemiddelverket

Styret i Mental Helse i Sandnes refsar Statens legemiddelverk forelendig informasjon om det såkalla pillepasset.