Ledaal "frelst og fritt"

Alexander L. Kielland sa at Ledaal ikke er et provinsmuseum, men etlevende hus. Og kong Harald gjenåpnet kongeboligen.