Asheim skriver bryllupsmusikken

Stavanger-komponisten Nils Henrik Asheim åpner så å si feiringennår kronprinsen og Mette Marit gifter seg. Asheim har tre oppdrag iforbindelse med vielsen.