Sommer-aksjon mot ulovlig veisalg

Vegvesenets trafikkstasjoner i Rogaland varsler et sommerlig skippertak mot ulovlige reklameskilt og salgsframstøt langs veiene i fylket.