Gruer seg til glatt vinterføre

Beboerne i Gravarslia er lei av nesten-ulykker når de prøver å kjøre ut i Gravarsveien. I snart ett år har de klaget til kommunen uten å få svar.