Brannfarlig bolig i Gamle Stavanger

Kravene til brannsikring er strenge i Gamle Stavanger. Men BjørnGabrielsen frykter kommunen er mer opptatt av å passe på privatehuseiere, enn å sikre egne boliger.