Stadig fleire i privatskule

907 grunnskuleelevar i Rogaland startar går nå i privatskule. Deter nær 300 fleire enn i 1997. Dei siste åra har det vorte startaein ny privatskule i Rogaland kvart år.