Fortsatt Sophus etter 100 år

Da Sophus Jacobsen åpnet klesbutikk for 100 år siden, solgte forretningen kolonial— varer også. Oldebarnet, med samme navn, driver butikken i dag, men han må finne en nisje som som blir stadig smalere.