Bondestrid innad i Rogaland Høyre

Deler av Rogaland Høyre imøtegår stadig vesentlige deler av partiets landbrukspolitikk.