I fantens fotspor

Vet du hvor fantahålå på Lura ligger? Nei, ikke det? Det er du ikke alene om.