Vil bygge12 etasjer på Varatun

Flere av politikerne i utvalg for byutvikling mener det er greit å bygge blokker på 12 etasjer på Varatun i Sandnes.