Minstepris på 45 kroner

Kommer en båt inn i gjestehavnen i Stavanger, koster det 45 kroner å ligge der fra 1. minutt.