Havnesjefen er ikke bekymret

Til tross for flere nestenulykker, er havnesjef Bjørn Helgøy ikke bekymret for sikkerheten i Stavangers havnebasseng.