Åtte årsverk i gratisarbeid

Frivillighetssentralen i Sandnes vokser og vokser. I fjor utgjorde frivillig arbeid åtte årsverk, fordelt på rundt 160 frivillige. I 2002 ble 14.600 timer registrert som gratisarbeid gjennom Frivillighetssentralen. Da er også Natteravnene regnet med. Dette er en vekst på omtrent ett årsverk siden året før. — Vi har hatt en enorm pågang av folk som vil jobbe gratis de siste årene, men forespørslene er også blitt flere og mer varierte, sier daglig leder Finn T. Bjørnhaug i Frivillighetssentralen.