- Statoil vil bli straffet i Iran

Statoil har etter Iran-skandalen tapt tillit i begge leire og gjortseg til uvenn både blant de reformvennlige og de korruptemakthaverne i Iran.