Stavanger kommune må punge ut for Jåtten Øst

Stavanger kommune må betale 290 kroner pr. kvadratmeter, og ikke150 kroner, til grunneiere på Jåtten Øst. Det har Gulatinglagmannsrett fastslått.