Snøbrett hele året

Da Out-prosjektet arrangerte idékonkurranse for å få ungdom til å komme med forslag til hvordan byens uterom bør utformes, stakk Kari Haaland og Stian Haaland av med prisen for beste plan