Velforening vil ikke ha bokollektiv

Kommunen sa ja til at Sandnes Tiltaksgruppe AS skal få driveinstitusjon for vanskeligstilt ungdom i Valldalhagen. Velforeningeni gata anker vedtaket.