Ja-gruppa svarer Oddekalv

Kurt Oddekalv er folkeaksjonens forlengede arm i deponisaken, hevder Brian Skjefrås i ja-gruppa.