Usikker framtid for Hanapiren

Arkitektfirmaet Signatur ber om at utbyggingsprosjektet Hanapiren tas opp til ny behandling. Byplansjefen er avventende.