Slakteanlegg til 90 millioner i Egersund

700 storfe i uken er planen for det nye gigantanlegget til Gilde Vest på Tengs i Egersund som landbruksminister Lars Sponheim åpnet i går.