- Jeg må få takket de som reddet oss

Aud Tveit Sele opplevde marerittet på Borestranda, men ble reddet. Nå vil hun gjerne snakke med redningsmennene.