Send skoleminner til Barnemuseet

Glimt fra den første skoledagen din kan bli et ledd i markeringen av Norge som egen stat.