Tek magnetfelt på alvor

Begge skulane på Vigrestad har innebygde nettstasjonar. No skal skulane byggjast om. For å vera føre var, vart magnetfelta rundt nettstasjonane målte.