Vant over borettslag igjen

Borettslaget til Sidsel Blakstad fjernet trappene til alleleilighetene i forbindelse med oppussing av fasaden. Alle trappenekom på plass igjen, men ikke trappen til den funksjonshemmede 80åringen.