Kongen opnar trekantsambandet i dag

Kong Harald opnar i dag offisielt trekantsambandet i Sunnhordlandmed Europas lengste undersjøiske vegtunnel. 200.000 køyretøy haralt passert den nye bomstasjonen.