Ikke redusert fartsgrense i Lund

Statens vegvesen i Rogaland har avslått tre søknader om redusert fartsgrense i Lund.