Færre til kirke-konfirmasjon

Konfirmanttallene i kirken er fortsatt høyere enn hos human-etikerne. Men andelen som velger konfirmasjon på ikke-religiøst grunnlag vokser, spesielt i Sandnes og Stavanger.