Grønhaug-regninger høye før tiltalte begynte

Grønhaug-regningene var høye også i 1992, året før den nåbedrageritiltalte kvinnen begynte å arbeide i bandagistforretningeni Stavanger.