Ber leger skjerpe seg

Kommunelege John Nessa roper varsku om sviktende kommunikasjon mellom ambulansepersonell og vakthavende leger i regionen.