God økonomi i nye hurtigferjer

Det er god samfunnsøkonomi i å bygge to nye hurtiggående ferjer til Tausambandet, mener fungerende vegsjef i Rogaland.