Nytt boligfelt på Lye

Dersom ikke kommunestyret er av en annen oppfatning 9. desember, får Sandnes boligbyggelag kjøpe 8,6 dekar i sentrumsområdet på Lye og bygge boliger der.