Utålmodige sykehuseiere - topplederen i sterkt krysspress

De tidligere SiR— direktørene er uenige om det er vanskelig å styresykehuset. «Nei» sier Norvald Skretting. Flere andre mener eierener problemet, og ikke legene. Men alle sier at krysspresset ersterkt for personen på topp.