Velger matte-tempoet selv

På Bryne vidaregåande skule kan elevene veksle mellom ulike undervisningsformer i matematikk hele skoleåret gjennom.