Færre eldre i kø nå enn tidligere

50 eldre står på venteliste til heldøgns plass på sykehjem eller i bofellesskap/bokollektiv i Sandnes. Det er 11 færre enn i april, da 61 sto på venteliste.