Opptil 40 ansatte for mye i CHC Helikopter Service

Mellom 35 og 40 ansatte i stab— og ledelsesapparatet i CHCHelikopter Service rammes av omorganiseringen som pågår iSola-selskapet.