- Må lage reguleringsplan først

SANDNES: — Det skal ikke bygges noen undergang eller gang- og sykkelsti på Forusbeen nå. Først må vi lage reguleringsplan, sier kommunalteknisk sjef, Odd Arne Vagle.