Mot svart asyl-arbeid

Hero Mottak og Kompetanse skal i samarbeid med Utlendingsdirektoratet og NHO prøve å forhindre svart arbeid blant beboere i asylmottak.