Gambler Bryne med økonomien?

Daglig leder Kjell Madland gikk på dagen. Bryne ASA ligger an tilet underskudd på mellom 5 og 10 millioner kroner.