Dødsulykker i rogalandstrafikken i 2003

Fem drept: Helgens dødsulykke på Motorveien er den fjerde dødsulykken i rogalandstrafikken hittil i år, men 23-åringen er det femte dødsofferet.