Frøyland fortsatt Tine-leder

På Tines årsmøte i Molde ble timebonden Jostein Frøyland i går gjenvalgt med 208 stemmer. To stemmer var blanke, mens en stemme ble avgitt for styrets gjenvalgte nestleder, Ole Martin Pettersen fra Fauske.