Vegsjefen anbefaler Ryfast via Hundvåg

Vegsjef Tor Geir Espedal går inn for Ryfast som Ryfylkes ferjefrie forbindelse til Nord-Jæren.