Ikke sikker skøyteis

Det er ingen sikre vann i Stavanger.