Lei av papirflytting

RPS-direktør Inger Kari Nerheim er lut lei av at mye tid ihelsevesenet går med til å skrive søknader om støtte fra staten.